Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na utworzeniu centrum badawczo- rozwojowego mechatroniki precyzyjnej, kt??re zostanie zlokalizowane w Lesznie przy ul. Magazynowej 4, w istniej?cych obiektach zak??adu LOB S.A.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na utworzeniu centrum badawczo- rozwojowego mechatroniki precyzyjnej, kt??re zostanie zlokalizowane w Lesznie przy ul. Magazynowej 4, w istniej?cych obiektach zak??adu LOB S.A.

Numer dokumentu: GK-O.7624-21/10
Rok: 2011

 O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu centrum badawczo- rozwojowego mechatroniki precyzyjnej, które zostanie zlokalizowane w Lesznie przy ul. Magazynowej 4, w istniejących obiektach zakładu LOB S.A.
Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest firma LOB S.A.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro.Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.