Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wszcz?cie post?powania administracyjnego dotycz?cego wydania decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie stacji paliw wraz z myjni? na dz. nr 77/54 po??o??onej w Lesznie przy zbiegu ulic Le??nej i Genera??a J??zefa Bema.

Wszcz?cie post?powania administracyjnego dotycz?cego wydania decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie stacji paliw wraz z myjni? na dz. nr 77/54 po??o??onej w Lesznie przy zbiegu ulic Le??nej i Genera??a J??zefa Bema.

Numer dokumentu: GK-O.7624-22/10
Rok: 2011

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
o wszczęciu na wniosek firmy PHPU BUD-ROM Pazoła Sp. J. ul. Poniecka 3B,
63-840 Krobia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z myjnią na dz. nr 77/54 położonej w Lesznie przy zbiegu ulic Leśnej
i Generała Józefa Bema.
Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, Prezydent Miasta Leszna wydał postanowienie w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej oraz rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Leszna, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia lub wydania opinii są : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w terminie od 22.04 - 13.05.2011 r. , w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pok. nr 21.PREZYDENT MIASTA LESZNA

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.