Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr VI /91/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyboru delegata do Wielkopolskiego O??rodka Kszta??cenia i Studi??w Samorz?dowych.

U C H W A ? A Nr VI /91/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyboru delegata do Wielkopolskiego O??rodka Kszta??cenia i Studi??w Samorz?dowych.

Numer uchwa??y: 91
Numer sesji: 6
Rok: 2011


U C H W A Ł A Nr VI /91/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie wyboru delegata do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) i uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr VIII/36/90 z dnia 20 listopada 1990 roku w sprawie przystąpienia miasta Leszna do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Rada Miejska Leszna stwierdza, że:

§ 1

Delegatem do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych wybrano Pana Antoniego MAZANKIEWICZA.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyboru delegata do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.


Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych powstał w czerwcu 1990 roku. Jest stowarzyszeniem skupiającym 242 gminy i 31 powiatów, którego głównym celem działalności jest kształcenie kadr i proponowanie, przeprowadzanie rozwiązań służących zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej.
Stowarzyszenie prowadzi 6 programów:
1. Edukacja samorządowa – rocznie przeszkalają około 25 tysięcy słuchaczy
2. Doradztwo prawne – udzielanie porad oraz przygotowywanie opinii prawnych
3. Informatyzacja administracji samorządowej – działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego
4. Centrum informacji samorządowej – prowadzenie stron internetowych oraz Biuletynów Informacji Publicznej
5. Centrum Współpracy Europejskiej – prowadzenie staży zawodowych w krajach UE oraz organizowanie wyjazdów studyjnych
6. Zintegrowane zarządzanie gminą – wykonywanie planów i programów dla zainteresowanych członków stowarzyszenia
Leszno jest członkiem WOKISS od 1993 roku. Delegatem od początku obecności miasta w tym stowarzyszeniu był A. Mazankiewicz, którym od 2002 roku jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia i pełni tam funkcję skarbnika.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomasz Malepszy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.