Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pana Tomasza ??UREK

U C H W A ? A Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pana Tomasza ??UREK

Numer uchwa??y: 88
Numer sesji: 6
Rok: 2011
U C H W A Ł A Nr VI/88/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna”
dla Pana Tomasza ŻUREK


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § 53 pkt 2 i 54 i 55 Statutu Leszna (stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


Panu Tomaszowi ŻUREK

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pana Tomasza ŻUREK

Druh hm. Tomasz Żurek urodził się 5 listopada 1939 roku w Grodzisku Wielkopolskim.
Całą swoją energię i zaangażowanie konsekwentnie poświęcał pracy dla drugiego człowieka. Realizował ten szczytny cel pełniąc służbę instruktorską w Związku Harcerstwa Polskiego, ruchu zajmującym się wychowaniem dzieci i młodzieży.
Swoim doświadczeniem w pracy instruktorskiej dzieli się wspomagając w działaniach leszczyńską komendę hufca. W minionym okresie był współtwórcą, a potem jednym z realizatorów Jubileuszowych Obchodów 100-lecia Harcerstwa Polskiego w Lesznie, a także inicjatorem prac remontowo/modernizacyjnych budynku Domu Harcerza, który znajduje się przy ulicy Sokoła w Lesznie. Za tę pracę został wyróżniony przez władze Chorągwi Wielkopolskiej ZHP laurem zwycięstwa, w kategorii Harcerski Menadżer, na Gali Mistrzów zorganizowanej w grudniu 2010 r.
Druh Tomasz Żurek, pracując w ZHP kładł i kładzie nacisk na dbałość wychowania młodego człowieka, na obywatela świadomego swoich wyborów, potrafiącego podejmować mądre decyzje. Osobistą postawą stanowi wzór do naśladowania dla młodych instruktorów. Jest żywą skarbnicą wiedzy i harcerskiego prawa, posiada ogromną wiedzę praktyczną, którą z powodzeniem przekazuje młodym harcerzom. Instruktorzy współpracujący z druhem Tomaszem czerpią z jego doświadczenia i przenoszą je na grunt swoich jednostek, co przyczynia się do podniesienia jakości pracy i przynosi pozytywne efekty wychowawcze.
Za służbę instruktorską, pracę wychowawczą i menadżerską, druh Tomasz został odznaczony przez władze ZHP licznymi resortowymi odznaczeniami: Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyżem Zasługi ZHP, Odznaką za zasługi dla Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Srebrną, Honorową Odznaką za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP, Honorowym Znaczkiem „Przyjaciel ZHP, Honorowym Medalem 100-lecia Harcerstwa Polskiego w Lesznie, Laurem Gali Mistrzów Chorągwi Wielkopolskiej w kategorii Harcerski Menadżer.
Pozaharcerska praca społeczna i zawodowa została również doceniona i wyróżniona przez władze państwowe. Druha Tomasza Żurka odznaczono: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem dla Obronności Kraju.
Ponadto T. Żurek jest również laureatem trzydziestu różnego rodzaju branżowych wyróżnień.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.