Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pana Edwarda SZCZUCKIEGO

U C H W A ? A Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pana Edwarda SZCZUCKIEGO

Numer uchwa??y: 87
Numer sesji: 6
Rok: 2011
U C H W A Ł A Nr VI/87/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna”
dla Pana Edwarda SZCZUCKIEGO


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § 53 pkt 2 i 54 i 55 Statutu Leszna (stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


Panu Edwardowi SZCZUCKIEMU

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pana Edwarda SZCZUCKIEGO

Edward Szczucki urodził się w 1936 r. w miejscowości Meducha na Kresach Wschodnich, żonaty, ojciec czwórki dzieci.
Absolwent Wydz. Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej z tytułem inżyniera.
Były Prezydent Leszna, Radny pięciu kadencji samorządu.
W okresie 45 letniej kariery zawodowej, realizował się na wielu placach budów, jednakże z najważniejszym z nich, Przedsiębiorstwem Budownictwa Rolniczego związał się aż na 23 lata, gdzie przez 6 lat pełnił funkcję dyrektora.
Istotnym momentem w życiu Edwarda Szczuckiego, po którym już nic nie było takie samo, okazał się czas pierwszych demokratycznych wyborów, w wyniku których został radnym, natomiast z rekomendacji swego ugrupowania wybrano go Prezydentem Miasta Leszna.
W okresie jego 8 letniej kadencji, miasto zmieniało swój wizerunek, zyskując nie tylko wysoką ocenę w opinii przyjezdnych, lecz przede wszystkim samych mieszkańców, których standardy życia w sposób ciągły ulegały poprawie.
Był to okres, w którym Leszno pozbywało się kompleksów w stosunku do bardziej rozwiniętych miast Europy Zachodniej, był to czas dobrych, racjonalnych decyzji ważących na przyszłości miasta.
Do ważniejszych przedsięwzięć tamtego okresu należy zaliczyć:
Budowę dwóch nowych stacji wodociągowych, w Karczmie Borowej i Strzyżewicach.
Budowę oczyszczalni ścieków
Pozyskanie inwestora zewnętrznego tworzącego nowe miejsca pracy.
Przeprowadzenie generalnego remontu ratusza na 450- lecie Leszna.
Opracowanie koncepcji trasy W-Z i realizacja jej pierwszej części.
Budowę ścieżek i ciągów pieszo- rowerowych i wiele innych, których trudno było by w tym miejscu wymienić.
Edward Szczucki, nigdy nie należał do osób zabiegających za wszelką cenę o przychylność innych, jego twarda, bezkompromisowa, pragmatyczna postawa raczej nie sprzyjała budowie szerokiego grona zwolenników, jednak we wszystkim co robił, próbował dostrzec człowieka i jego dobro, zawsze był i nadal pozostaje wierny własnym, bardzo ugruntowanym przekonaniom.
Był otwarty, a jednocześnie uparty jak wszyscy ludzie niezłomni. Nie uznawał kompromisów w sferze ideologii i zasad. Starał się zawsze rozwiązywać problemy, a nie je generować.
Z wrodzonej skromności nigdy nie zabiegał o pochwały i honory kierowane pod jego adresem, za to zawsze starał się dostrzec zasługi zwłaszcza tych, którzy swym trudem, poświęceniem i talentem budowali pozytywny wizerunek naszej małej leszczyńskiej Ojczyzny.
Uhonorowanie Pana Edwarda Szczuckiego, to nie tylko pokłon dla jego osoby, lecz zarówno dla tych, którzy razem z nim pracowali darząc go pełnym szacunkiem i zaufaniem, tych którzy właśnie przy nim i dzięki niemu mogli realizować swoje mniejsze lub większe marzenia i cele.
Niech osoba Edwarda Szczuckiego stanie się dla młodego pokolenia Leszczynian, symbolem umiłowania dla pracy, wrażliwości społecznej, nonkonformistycznej postawy, umiejętności łączenia tradycji z przyszłością, niech stanie się przykładem człowieka, który poświęcił sporą część życia w służbie dla ukochanego miasta.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.