Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna Pani El??biety MIZGALSKIEJ

U C H W A ? A Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna Pani El??biety MIZGALSKIEJ

Numer uchwa??y: 70
Numer sesji: 6
Rok: 2011U C H W A Ł A Nr VI/70/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie
wstąpienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna Pani
Elżbiety MIZGALSKIEJ


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1


Stwierdza się wstąpienie w mandat radnej Pani Elżbiety MIZGALSKIEJ w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA, która uzyskała kolejno największą ilość głosów i nie utraciła prawa wybieralności.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna Pani Elżbiety MIZGALSKIEJ


Na V Sesji w dniu 24 lutego 2011 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr V/49/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Grzegorza RUSIECKIEGO.
Kolejno największą liczbę głosów – 68, w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym 5 mandatów z listy Nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA – w wyborach uzyskała Pani Elżbieta MIZGALSKA, która również nie utraciła prawa wybieralności.
Powyższe zostało potwierdzone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Pana Czesława Jastrzębskiego pismem numer DLS – 772-3/2011 z dnia 03 marca 2011 roku.
Pani Elżbieta MIZGALSKA została zawiadomiona zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o przysługującym jej mandacie i nie zrzekła się przysługującego jej pierwszeństwa przy obsadzie mandatu.Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.