Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Budow? mi?dzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierz?t?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Budow? mi?dzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierz?t?.

Data publikacji: 23.03.2011r
Termin sk??adania ofert: ---

GK.271.02.2011                                                                           Leszno, dnia 22 marca 2011 roku
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –              „KONSTRUKCJE” Sp. z o.o.
                                    ul. Wałowa 34 33 – 100 Tarnów
Cena ofertowa: 2.297.877,64 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 –             Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa
„PARTNER” Spółka z o.o.
ul. Okrężna 10 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.345.473,45 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 –              KONSORCJUM FIRM
Gutkowski Sp. z o.o.
                                   ul. Usługowa 2 64 – 100 Leszno
                                    Firma GUTKOWSKI
                                     Gutkowski Jan
ul. 17 Stycznia 92 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.095.232,26 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 4 –             Agencja Budowlana
„KALDO” Paweł Jędraś
                                   ul. Antonińska 6 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.157.430,12 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 5 –             Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych
                                   Ryszard Wielebski
                                   ul. Dąbrowskiego 3b 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 2.276.470,67 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie dopowiadała treści SIWZ. Powodem odrzucenia było niezałączenie do oferty szczegółowej kalkulacji cenowej cen jednostkowych dla wyposażenia socjalnego i specjalistycznego wyposażenia weterynaryjnego.
 
Oferta Nr 6 –            „EFEKT GROUP MALEPSZY” Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 1.895.231,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 7 –            Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe
Stanisław Krysiak
ul. Sobieskiego 2A 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 1.783.700,53 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
 
Oferta z najniższą ceną
----------------------------          x 100
Oferta z ceną badaną
 
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta Nr 7
otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
Oferta Nr 1
1.783.700,53
2.297.877,64     x 100 = 77,62 pkt
 
Oferta Nr 2
1.783.700,53
2.345.473,45 x 100 = 76,05 pkt
 
Oferta Nr 3
1.783.700,53
2.095.232,26     x 100 = 85,13 pkt
 
Oferta Nr 4
1.783.700,53
2.157.430,12     x 100 = 82,68 pkt
 
Oferta Nr 6
1.783.700,53
1.895.231,00     x 100 = 94,12 pkt
 
3.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak ul. Sobieskiego 2A 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.