Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na uruchomieniu punktu zbierania odpad??w zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Us??ugowej 7, na dz. nr 66/1 w Lesznie.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na uruchomieniu punktu zbierania odpad??w zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Us??ugowej 7, na dz. nr 66/1 w Lesznie.

Numer dokumentu: GK-O-7624-20/10
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Usługowej 7, na dz. nr 66/1 w Lesznie
Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest Firma Handlowo-Usługowa Joanna Szturo zlokalizowana w Wilkowicach przy ul. Święciechowskiej 13.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.Prezydent Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.