Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » Przetarg nieograniczony na ??Us??ugi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno??ci cywilnej oraz pojazd??w dla Miejskiego Zak??adu Budynk??w Komunalnych?

Przetarg nieograniczony na ??Us??ugi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno??ci cywilnej oraz pojazd??w dla Miejskiego Zak??adu Budynk??w Komunalnych?

Data publikacji: 15.03.2011
Termin sk??adania ofert: 23.03.2011

UBEZPIECZENIE MIENIA
„Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych”
Zamawiający i prowadzący postępowanie – Miejski Zakład Budynków Komunalnych, ul. Dekana 10, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 15 marca 2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.bip.leszno.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin i miejsce złożenia ofert: do 23 marca 2011r., godz. 8.30 w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie przy ul. Dekana 10,
w sekretariacie – pokój nr 19.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 23 marca 2011r., godz. 8.45 w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie przy ul. Dekana 10, świetlica.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Wojciech Sierpowski – tel. (65) 526 86 31
Jacek Manc – tel. (65) 529 36 36 wew. 31.

 

Uwaga: Zamawiający dnia 18 marca 2011 roku dokonał zmiany treści SIWZ
Uwaga: Zamawiający dnia 21 marca 2011 roku udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-21
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.