Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Wykonywanie remont??w bie???cych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Wykonywanie remont??w bie???cych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: 04.03.2011r
Termin sk??adania ofert: ---

 
 
OR – A.271.01.2011                                                               Leszno, dnia 04 marca 2011 roku
 
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie remontów bieżących w budynkach Urzędu Miasta Leszna”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –                     Władysław Kalbarczyk
Usługi Budowlane i Transportowe
ul. Święciechowska 21A
64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 1.916,66 zł brutto (cena jednostkowa)
 
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 –            Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
64-117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 2.065,65 zł brutto (cena jednostkowa)
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie dopowiadała treści SIWZ. Powodem odrzucenia było niewskazanie w kosztorysie ofertowym – przedmiarze wymaganej pozycji kosztorysowej nr 24 tj.: opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0m2.
 
2.    W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Władysław Kalbarczyk Usługi Budowlane i Transportowe ul. Święciechowska 21A, 64-100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.