Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr V/69/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenie w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania, zmienionej Uchwa??? Nr XXXI/358/2009 z dnia 31 marca 2009 roku

Uchwa??a Nr V/69/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenie w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania, zmienionej Uchwa??? Nr XXXI/358/2009 z dnia 31 marca 2009 roku

Numer uchwa??y: 69
Numer sesji: 5
Rok: 2011Uchwała Nr V/69/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenie w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/358/2009 z dnia 31 marca 2009 roku


Na podstawie art. 13b ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/358/2009 z dnia 31 marca 2009 roku, zmianie ulegają stawki opłat, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2 w następujący sposób :

„1.1. W podstrefie cenowej A – czerwonej
za pierwsze 30 minut : 1,20 zł
za pierwszą godzinę : 2,40 zł
za drugą godzinę : 2,80 zł
za trzecią godzinę : 3,30 zł
za czwartą i każdą następną godzinę : 2,40 zł

1.2. W podstrefie cenowej B – żółtej
za pierwsze 30 minut : 0,60 zł
za pierwszą godzinę : 1,20 zł
za drugą godzinę : 1,40 zł
za trzecią godzinę : 1,60 zł
za czwartą i każdą następną godzinę : 1,20 zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WielkopolskiegoPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr V/69/2011 z dnia 24 lutego 2011roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenie w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/358/2009 z dnia 31 marca 2009 roku


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/358/2009 z dnia 31 marca 2009 roku

Do Rady Miejskiej Leszna wpłynęło pismo Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zaskarżenia przez Prokuraturę Apelacyjną Uchwały Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenie w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/358/2009 z dnia 31marca 2009 roku, w związku z tym iż stawki opłat za parkowanie za drugą i trzecią godzinę postoju przewyższają stawki dopuszczalne. Ustawodawca dopuścił bowiem w art. 13b pkt.5 ustawy o drogach publicznych , że za drugą i trzecią godzinę parkowania stawki opłat za parkowanie mogą wzrosnąć w stosunku do stawki za pierwszą godzinę maksymalnie do 20% w stosunku do stawki za poprzednią godzinę .

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej stare i nowe stawki opłat za drugą i trzecia godzinę parkowania z pokazaniem progresji

Podstrefa A Jest obecnie Proponowane
stawka progresja stawka progresja
1 godzina 2,40 - 2,40 -
2 godzina 3,00 25% 2,80 17%
3 godzina 3,60 20% 3,30 18%

Podstrefa B Jest obecnie Proponowane
stawka progresja stawka progresja
1 godzina 1,20 - 1,20 -
2 godzina 1,50 25% 1,40 17%
3 godzina 1,80 20% 1,60 14%


Jak wynika z powyższego przedłożony Wysokiej Radzie projekt Uchwały wprowadza wysokości stawek opłat za drugą i trzecią godzinę parkowania zgodne z obowiązującymi przepisami


Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.