Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr V/63 /2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.

U C H W A ? A Nr V/63 /2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 63
Numer sesji: 5
Rok: 2011U C H W A Ł A Nr V/63 /2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 i 4 Statutu Leszna stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:§ 1Ustala się 7 osobowy skład Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr V/ 63 /2011 RM Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI KULTURY I SPORTU RADY MIEJSKIEJ LESZNA1. Grażyna BANASIK
2. Andrzej BORTEL
3. Zenon KURT
4. Krystian MAĆKOWIAK
5. Sławomir MOCEK
6. Barbara MROCZKOWSKA
7. Wojciech ZIMNIAK
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.