Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr V/62/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna.

U C H W A ? A Nr V/62/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 62
Numer sesji: 5
Rok: 2011U C H W A Ł A Nr V/62/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 Statutu Leszna stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:§ 1Ustala się 7 osobowy skład Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr V/ 62 /2011 RM Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI EDUKACJI RADY MIEJSKIEJ LESZNA

1. Tadeusz FELICZAK
2. Ryszard HAYN
3. Kazimierz JĘCZ
4. Krystian MAĆKOWIAK
5. Stefania RATAJCZAK
6. Marek WEIN
7. Wojciech ZIMNIAKInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.