Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr V/ 61/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej do opracowania programu dzia??ania Rady Miejskiej Leszna na kadencj? 2010 - 2014

U C H W A ? A Nr V/ 61/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej do opracowania programu dzia??ania Rady Miejskiej Leszna na kadencj? 2010 - 2014

Numer uchwa??y: 61
Numer sesji: 5
Rok: 2011U C H W A Ł A Nr V/ 61/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2010 - 2014


Na podstawie art. 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję doraźną do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2010 - 2014 (skład w Załączniku nr 1).

§ 2

Komisja do 30 kwietnia 2011 roku przedłoży Przewodniczącemu Rady projekt programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2010 - 2014.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia programu przez Radę.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYKZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/61/2011 RM Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI DORAŹNEJ DO OPRACOWANIA PROGRAMU DZIAŁANIA RADY MIEJSKIEJ LESZNA NA KADENCJĘ 2010 - 2014

1. Stanisław MIKOŁAJCZYK - Wiceprzewodniczący Komisji
2. Wojciech RAJEWSKI – Przewodniczący Komisji
3. Sławomir SZCZOT
4. Marek WEIN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.