Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR V/57/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie

UCHWA?A NR V/57/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie

Numer uchwa??y: 57
Numer sesji: 5
Rok: 2011UCHWAŁA NR V/57/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 1 ust. 4 załącznika Nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Lesznie uchwala się co następuje:

§ 1

Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie nadaje się imię

Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2011r.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/57/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie.Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 9 w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Szkoła Podstawowa Nr 9 w latach 2008 - 2011 podjęła szereg działań o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i organizacyjnym związanych z przyjęciem i nadaniem imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wybierając imię szkole wnioskodawcy kierowali się przekonaniem, że osoba Księdza będzie kojarzyć się uczniom, rodzicom i pracownikom z atmosferą zaufania, akceptacji, którą starają się budować podczas codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej.


Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.