Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR V/56/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania imienia IV Liceum Og??lnokszta??c?cemu w Lesznie

UCHWA?A NR V/56/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania imienia IV Liceum Og??lnokszta??c?cemu w Lesznie

Numer uchwa??y: 56
Numer sesji: 5
Rok: 2011
UCHWAŁA NR V/56/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie nadania imienia IV Liceum Ogólnokształcącemu w Lesznie


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 1 ust. 3 załącznika Nr 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie uchwala się co następuje:

§ 1

IV Liceum Ogólnokształcącemu w Lesznie nadaje się imię

Karola Kazimierza Kurpińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2011r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/56/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie nadania imienia IV Liceum Ogólnokształcącemu w Lesznie.Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski IV Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie szkole imienia Karola Kazimierza Kurpińskiego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. IV Liceum Ogólnokształcące w latach 2009 - 2011 podjęło szereg działań o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i organizacyjnym związanych z przyjęciem i nadaniem imienia Karola Kazimierza Kurpińskiego.
Wybierając imię szkole wnioskodawcy kierowali się przekonaniem, że powinna być to osoba, która może być wzorem do naśladowania dla młodzieży i nauczycieli.


Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.