Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR V/55/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie okre??lenia terenu dzia??ania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie

UCHWA?A NR V/55/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie okre??lenia terenu dzia??ania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie

Numer uchwa??y: 55
Numer sesji: 5
Rok: 2011UCHWAŁA NR V/55/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie jest Miasto Leszno.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie do:

UCHWAŁY NR V/55/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w LeszniePoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lesznie jest prowadzona przez Miasto Leszno od 1 stycznia 1999r. to jest od czasu przeprowadzenia reformy administracji publicznej. Poradnia obejmowała swoim działaniem teren miasta i powiatu.
Z dniem 1 lutego 2011r. rozpoczyna funkcjonować Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna powołana Uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego, która obejmie swoim działaniem teren powiatu leszczyńskiego. W związku z tym dzieci ze szkół położonych na terenie powiatu leszczyńskiego, które do tej pory korzystały z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie będą objęte działaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zgodnie z nowymi zapisami § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz.1488) teren działania poradni określa organ prowadzący.Opracował:

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.