Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Budowa kolektora ??wschodniego? kanalizacji deszczowej o d??ugo??ci 3300 m oraz zbiornik??w retencyjno- infiltracyjnych ??Zb-W1? o ca??kowitej powierzchni 4 ha, wraz z podczyszczalni? w??d opadowych.

Budowa kolektora ??wschodniego? kanalizacji deszczowej o d??ugo??ci 3300 m oraz zbiornik??w retencyjno- infiltracyjnych ??Zb-W1? o ca??kowitej powierzchni 4 ha, wraz z podczyszczalni? w??d opadowych.

Numer dokumentu: Gk-O.6220.4.2011
Rok: 2011

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 198 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
- kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej o długości 3300 m
- zbiorników retencyjno- infiltracyjnych „Zb-W1” o całkowitej powierzchni 4 ha, wraz z podczyszczalnią wód opadowych.
Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie.
Z treścią wniosku i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.