Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr IV/48/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiedzianej likwidacji S?du Gospodarczego w Lesznie

UCHWA?A Nr IV/48/2011 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiedzianej likwidacji S?du Gospodarczego w Lesznie

Numer uchwa??y: 48
Numer sesji: 4
Rok: 2011UCHWAŁA Nr IV/48/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 1 lutego 2011 roku


w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiedzianej likwidacji Sądu Gospodarczego w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna wyraża sprzeciw wobec zapowiedzianej decyzji Ministra Sprawiedliwości o likwidacji Sądu Gospodarczego w Lesznie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/48/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiedzianej likwidacji Sądu Gospodarczego w Lesznie.

Miasto Leszno wobec problemów lokalowych, z którymi borykało się Ministerstwo Sprawiedliwości - przekazało nieruchomość zabudowaną na rzecz Skarbu Państwa, którą wcześniej za kwotę 1 mln zł odkupiło od podmiotu prywatnego. To działanie, które było wyjątkowe w skali kraju pozwoliło stworzyć właściwe warunki dla funkcjonowania sądu w Lesznie i byłym województwie leszczyńskim.

Za pozostawieniem tej ważnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego południowo-zachodniej Wielkopolski instytucji przemawiają dane statystyczne. W Lesznie zarejestrowanych jest 8815 podmiotów gospodarczych, w Pile 8410, a w Ostrowie Wielkopolskim 8831 (dane na koniec I półroczna 2010 wg. rejestru Regon). Wpływ spraw do Sądu Gospodarczego w Lesznie zwiększa się z roku na rok. W 2008 roku wpłynęło 2144 spraw, w 2009 – 2710 spraw, a w roku 2010 – 3254. Przeciętny miesięczny wpływ spraw do Sądu Gospodarczego w Lesznie wyniósł w 2010 roku ponad 271, natomiast w Pile 230, podczas gdy liczba mieszkańców Leszna to 63 tysiące, natomiast Piły to 75 tysięcy.

Nie bez znaczenia jest fakt, że ewentualna likwidacja Sądu Gospodarczego w Lesznie spowoduje, że gminy powiatu rawickiego będą oddalone o ok. 150 km od, właściwego w zaistniałej sytuacji, Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

W związku z powyższym zapowiedziana decyzja o likwidacji Sądu Gospodarczego w Lesznie jest nieuzasadniona.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rada Miejska Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.