Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie obj?cia 35 500 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Uchwa??a Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie obj?cia 35 500 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Numer uchwa??y: 47
Numer sesji: 4
Rok: 2011Uchwała Nr IV/47/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku
w sprawie objęcia 35 500 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3 550 000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i objęcie w zamian 35 500 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 100 zł ( sto złotych).


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku
w sprawie objęcia 35 500 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działania 1.4. oraz uchwałą Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/460/2009r z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, Miasto Leszno postanowiło zaciągnąć zobowiązanie finansowe na realizację zadania pn „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” do kwoty 3 550 000,00 w roku 2011.
Realizacja powyższego zobowiązania nastąpi poprzez objęcie 35 500 udziałów o wartości 100,00 zł każdy, przez Miasto Leszno w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o. .
Harmonogram realizacji projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” jest częścią umowy o dofinansowanie podpisanej przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. z Instytucją Zarządzającą WRPO. Realizacja tej umowy wymaga przekazania przez Miasto Leszno wkładów pieniężnych na konto spółki w następujących terminach i transzach:
- do 15 lutego w kwocie 1 000 000,00 zł
- do 15 kwietnia w kwocie 1 000 000,00 zł
- do 15 lipca w pozostałej kwocie tj. 1 550 000,00.
Utworzenie w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki dla firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą lub już ją prowadzących. Inkubatory to pomieszczenia pod wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez okres pobytu w inkubatorze korzystać będą z preferencyjnych cen wynajmu, pomocy i usług obniżających koszty prowadzenia firmy oraz pomocy szkoleniowo - doradczej oferowanej przez wykwalifikowaną kadrę.
Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest finansowana w 40% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 60% ze środków własnych (dotyczy wydatków kwalifikowalnych). Kwota pozyskanego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 4 235 566,66 zł.

Opracował: Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.