Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr IV/44/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku uchylaj?ca uchwa??? Nr IV/42/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie u??ywania materia????w pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

Uchwa??a Nr IV/44/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku uchylaj?ca uchwa??? Nr IV/42/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie u??ywania materia????w pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

Numer uchwa??y: 44
Numer sesji: 4
Rok: 2011Uchwała Nr IV/44/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku

uchylająca uchwałę Nr IV/42/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.


Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku, w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 10, poz. 186 z 2003 r.)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/44/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011roku

uchylającej uchwałę Nr IV/42/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.W dniu 24 listopada 2010 r. Prokurator Apelacyjny w Poznaniu zwrócił się do Rady Miejskiej Leszna z wnioskiem o uchylenie uchwały z dnia 19 grudnia 2002 roku Nr IV/42/2002 w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym stwierdzając, że uchwała narusza prawo, ponieważ uregulowania zawarte w kwestionowanym dokumencie są zawarte w ustawie Kodeks Wykroczeń.

Po analizie wniosku Prokuratury oraz po zasięgnięciu opinii prawnej w tym zakresie uznano ten wniosek za słuszny, brak bowiem podstaw prawnych do zakazywania używania materiałów pirotechnicznych przez 363 dni w roku, a działania zmierzające do obrony stanowiska wyrażonego w uchylanej uchwale skazane są na niepowodzenie w przypadku, gdy Prokuratura Apelacyjna złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przygotował:
Mirosław Frątczak
Straż Miejska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Miros??aw Fr?tczak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.