Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wyst?pienia Miasta Leszna ze Stowarzyszenia Gmin i Powiat??w Wielkopolski

U C H W A ? A Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wyst?pienia Miasta Leszna ze Stowarzyszenia Gmin i Powiat??w Wielkopolski

Numer uchwa??y: 43
Numer sesji: 4
Rok: 2011U C H W A Ł A Nr IV/43/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku
w sprawie wystąpienia Miasta Leszna ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), Rada Miejska Leszna stwierdza, że:


§ 1


Miasto Leszno występuje ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

§ 2

Traci moc obowiązująca uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XIX/112/91 z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Regionu Wielkopolski.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wystąpienia Miasta Leszna ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.


Komisja Praworządności i Porządku Publicznego po zapoznaniu się z informacją dotychczasowego Przedstawiciela Miasta Leszna w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski zaproponowała rezygnację Miasta Leszna z uczestnictwa w pracach tego Stowarzyszenia.
Problematyka i skala problemów poruszana podczas prac Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski nie przystaje do problematyki funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego wielkości Miasta Leszna.

Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.