Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Leszno-Region

Uchwa??a Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Leszno-Region

Numer uchwa??y: 38
Numer sesji: 4
Rok: 2011
Uchwała Nr IV/38/2011


Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Leszno-Region


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Do reprezentowania miasta Leszna w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Leszno-Region deleguje się dwóch przedstawicieli oraz ich zastępców:
1. Przedstawiciel: Grzegorz RUSIECKI
Zastępca Przedstawiciela: Alicja SZCZEPIŃSKA
2. Przedstawiciel: Krystian MAĆKOWIAK
Zastępca Przedstawiciela: Kazimierz JĘCZ


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie do uchwały Nr IV/38/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

Stowarzyszenie „Organizacja Turystyczna Leszno-Region” rozpoczęło działalność
w sierpniu 2003 roku. Obecnie należą do niego: Miasto Leszno, Powiat Leszczyński, Miasto i Gmina Osieczna, Miasto i Gmina Rydzyna, Gmina Wijewo, Gmina Lipno, Gmina Święciechowa, Gmina Krzemieniewo, Gmina Przemęt.
Członkowie wspierający to: Zamek SIMP w Rydzynie, Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit”, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Oddział w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Nadleśnictwo Karczma Borowa, Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie, Restauracja i Motel Eden, Dworek i Stadnina Koni Jeziorki, Ranczo Smyczyna oraz Hotel Wieniawa.
Celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja turystyki na obszarze jednostek samorządu terytorialnego – członków. Cele realizowane są przez działania takie jak: promocja turystyczna regionu Leszna w oparciu o przyjętą strategię promocji, prowadzenie Informacji Turystycznej, aktywizacja turystyczna regionu, pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju i promocji turystyki w regionie, integrowanie działalności samorządów i branży turystycznej.
W latach 2006-2008 Organizacja Turystyczna Leszno-Region realizowała projekt współfinansowany ze środków ZPORR o łącznej wartości 370 259,25 zł (dofinansowanie z EFRR wynosiło 356 826,43 zł), obecnie Stowarzyszenie jest partnerem Miasta Leszna w realizacji projektu „Promocja produktów turystycznych południowo-zachodniej Wielkopolski” współfinansowanego ze środków WRPO.
Organizacja Turystyczna Leszno-Region co roku organizuje imprezy promujące wybrane produkty turystyczne. Wspólnie z miastem Lesznem i Centralną Szkołą Szybowcową przygotowuje piknik szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła!”, imprezę promującą produkt turystyczny „Pod niebem Leszna”, a od 2009 r. również logo i hasło promocyjne miasta „Leszno. Rozwiń skrzydła”. Piknik poprzedzony intensywną kampanią promocyjną gromadzi co roku kilkanaście tysięcy uczestników.
W latach 2008-2010 zorganizowano ponadto pikniki żużlowe, konne, agroturystyczne, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, piesze oraz dwudniową imprezę „Powrót króla”.
Prezentacje regionu odbywają się co roku na kilku ważnych imprezach targowych m.in. na: Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB Berlin i Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon. Region leszczyński promuje się w ramach stoiska województwa wielkopolskiego zorganizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną.
Organizacja Turystyczna Leszno-Region prowadzi również działalność wydawniczą (m.in. ulotki dotyczące produktów turystycznych w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej, album fotograficzny „Leszno-Region”, kalendarz, torby reklamowe, mapy turystyczne i rowerowe).
Składki członkowskie wynoszą: dla gminy - 0,80 zł/1 mieszkańca/ rok, dla powiatu - 0,20zł./1 mieszkańca/rok. Od 2006 roku składka dla miasta Leszna została umniejszona o 40 000 zł z uwagi na prowadzenie przez Urząd Miasta Leszna Informacji Turystycznej, która realizuje w znacznej części zadania zlecane i finansowane przez Organizację.
Z treści Statutu Stowarzyszenia wynika, że każda gmina i powiat delegują po jednym przedstawicielu. Miasto Leszno jako gmina i powiat jednocześnie ma w związku z tym możliwość wyznaczenia dwóch przedstawicieli i ich zastępców.
Z uwagi na prowadzenie spraw Stowarzyszenia przez Informację Turystyczną Urzędu Miasta Leszna uzasadnione jest, aby jednym z przedstawicieli miasta w Organizacji Turystycznej Leszno-Region był Wiceprezydent Miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy turystyki, a jego zastępcą Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.

Opracowano:
Wydział Promocji i Rozwoju – Informacja TurystycznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.