Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w 2011 r.

Og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w 2011 r.


Miasto Leszno
działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na obsługę geodezyjną Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w 2011 r., jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrano oferty złożone przez wykonawców:

1. Pierwsza część zamówienia – wykonywanie map do celów projektowych

                  Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe
                   FDF „PRYZMAT” Spółka Cywilna
                  Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak 
                  64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61 

Cena porównywalna oferty najkorzystniejszej: 348,00 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie pierwszej części zamówienia wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

L.p. Firma Oferowana porównywalna cena brutto Punktacja w kryterium cena
1. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna
Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik, Piotr Mańkowski
64-100 Leszno
ul. Bohaterów Westerplatte 14/2

385,00

90,4

2.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne FDF „PRYZMAT” S.C. Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak

64-100 Leszno,  ul. Narutowicza 61

348,00

100,0

3. Zespół Usług Geodezyjno-Kartograficznych „CEL”
Leszek Leciejewski
64-111 Lipno, Smyczyna 23

362,50

Wykonawca wykluczony

Wykonawca – Zespół Usług Geodezyjno-Kartograficznych „CEL” Leszek Leciejewski 

64-111 Lipno,  Smyczyna  23 został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia gdyż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami).

 

2.   Druga część zamówienia – wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości

 

            Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe

            FDF  „PRYZMAT”  Spółka Cywilna

            Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak

            64-100 Leszno,  ul. Narutowicza  61   

Cena porównywalna oferty najkorzystniejszej:  502,15 zł. z podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru:  wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów  w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie drugiej części zamówienia wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

L.p. Firma Oferowana porównywalna cena brutto Punktacja w kryterium cena
1.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna

Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik, Piotr Mańkowski

64-100 Leszno

ul. Bohaterów Westerplatte 14/2

525,00

95,6

2.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne FDF „PRYZMAT” S.C. Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak

64-100 Leszno,  ul. Narutowicza 61

502,15

100,00

3. Zespół Usług Geodezyjno-Kartograficznych „CEL”
Leszek Leciejewski
64-111 Lipno, Smyczyna 23

950,00

Wykonawca wykluczony

Wykonawca – Zespół Usług Geodezyjno-Kartograficznych „CEL” Leszek Leciejewski 

64-111 Lipno,  Smyczyna  23 został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia gdyż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami).

 

3.      Trzecia część zamówienia – wykonywanie specjalistycznych pomiarów geodezyjnych

 

            Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe

            FDF  „PRYZMAT”  Spółka Cywilna

            Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak

            64-100 Leszno,  ul. Narutowicza  61   

Cena oferty najkorzystniejszej:  61,50 zł. z podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru:  wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów  w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie trzeciej części zamówienia wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

L.p. Firma Oferowana  cena bruttoOferowana  cena brutto Punktacja w kryterium cena
1.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Spółka Cywilna

Michał Piotrowski, Kazimierz Gierlik, Piotr Mańkowski

64-100 Leszno

ul. Bohaterów Westerplatte 14/2

80,00

76,9

2.
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne FDF „PRYZMAT” S.C. Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61

61,50

100,00

3. Zespół Usług Geodezyjno-Kartograficznych „CEL”
Leszek Leciejewski
64-111 Lipno, Smyczyna 23

900,00

Wykonawca wykluczony

Wykonawca – Zespół Usług Geodezyjno-Kartograficznych „CEL” Leszek Leciejewski 
64-111 Lipno, Smyczyna 23 został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia gdyż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami).
 
Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2011-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.