Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr III /32/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: opinii dotycz?cej podj?cia przez Prezydenta Miasta Leszna dzia??a?? zmierzaj?cych do wsp??lnej realizacji projektu pt. ??Internet zmieni Tw??j los. Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojew??dztwa wielkopolskiego?.

UCHWA?A Nr III /32/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: opinii dotycz?cej podj?cia przez Prezydenta Miasta Leszna dzia??a?? zmierzaj?cych do wsp??lnej realizacji projektu pt. ??Internet zmieni Tw??j los. Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojew??dztwa wielkopolskiego?.

Numer uchwa??y: 32
Numer sesji: 3
Rok: 2010UCHWAŁA Nr III /32/ 2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie: opinii dotyczącej podjęcia przez Prezydenta Miasta Leszna działań zmierzających do wspólnej realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Uchyla się uchwałę nr XXXVI/424/2009 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


Uzasadnienie
do uchwały Nr III/32/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: opinii dotyczącej podjęcia przez Prezydenta Miasta Leszna działań zmierzających do wspólnej realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.


Projekt pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” realizowany miał być przez województwo wielkopolskie wspólnie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w ramach Priorytetu 8, działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.
W piśmie z dnia 22 października 2010 r., o numerze BOF.II-0724-27/10, Dyrektor Biura Obsługi , Urzędu Marszałkowskiego poinformował o odrzuceniu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie ww. projektu i nie umieszczeniu go na liście rankingowej z ilością punktów umożliwiającą uzyskanie wnioskowanego dofinansowania. W konsekwencji projekt ten nie będzie realizowany w formie i terminie zaproponowanym pierwotnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
W wymienionym wyżej piśmie znajduje się ponadto informacja o ponownym złożeniu, przez Województwo Wielkopolskie wraz z Fundacją Edukacji Ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie Projektu. Nowy Projekt będzie obejmował taką samą liczbę gospodarstw, będzie jednak realizowany w nieco odmiennej formule.
W związku z powyższym zasadnym jest uchylenie uchwały nr XXXVI/424/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” oraz pozytywne zaopiniowanie przez Radę Miejską Leszna podjęcie przez Prezydenta Miasta Leszna działań zmierzających do wspólnej realizacji, wraz z Województwem Wielkopolskim, Projektu.

Wyżej wymienione uzasadnienie jest zgodne z kompetencjami rady gminy wynikającymi z przepisów art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 ust oraz art. 10 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Opracował
Wydział Organizacyjny
Referat ds. InformatyzacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Pawe?? Dolata
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.