Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr III / 31 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna

UCHWA?A Nr III / 31 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna

Numer uchwa??y: 31
Numer sesji: 3
Rok: 2010UCHWAŁA Nr III / 31 /2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

§ 1.

1. W Statucie Leszna stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999r. w sprawie uchwalenia statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ustępie 1 w punkcie 2 skreśla się słowa ”Kultury i Sportu”,
2) w § 13 ustępie 1 w punkcie 5 zmienia się „ .” na „ ,”
3) dodaje się punkt 6 o treści: „6) Komisja Kultury i Sportu.”
4) w Załączniku nr 6 w § 12 skreśla się w tytule „, Kultury i Sportu”, w punkcie 1 pierwszy „ ,” zmienia się na „i” oraz skreśla się „kultury, sportu, rekreacji i turystyki,”, w punkcie 2 słowa „tych dziedzinach” zmienia się na „tej dziadzinie”,
5) w Załączniku nr 6 dodaje się § 16 zatytułowany „Komisja Kultury i Sportu
Przedmiotem działania Komisji jest:
1) funkcjonowanie kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
2) działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych dziedzinach
3) stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
4) opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie zainteresowań Komisji.”§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr III/31/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu LesznaZmiany przedstawione w uchwale powodują powstanie nowej komisji Rady Miejskiej Leszna zajmującej się sprawami funkcjonowania w Lesznie placówek kultury oraz tematyką sportu, rekreacji i turystyki.
Oddzielanie powyższej tematyki od spraw edukacji winno się przyczynić do wnikliwego rozpoznawania spraw przez Komisję Edukacji, jak i docenienie znaczenia dla Rady Miejskiej Leszna tematyki wydzielonej z dotychczasowej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przekazanie ich do Komisji Kultury i Sportu.
Zaproponowane zmiany winny przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania Rady Miejskiej Leszna.Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Leszek Krzy??a??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.