Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr II/16/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cego Komisji Praworz?dno??ci i Porz?dku Publicznego Rady Miejskiej Leszna.

U C H W A ? A Nr II/16/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cego Komisji Praworz?dno??ci i Porz?dku Publicznego Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 16
Numer sesji: 2
Rok: 2010U C H W A Ł A Nr II/16/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust. 3 Statutu Leszna stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1


Przewodniczącym Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna wybrano radnego

Ryszarda HAYNA


§ 2

Wiceprzewodniczącym Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna wybrano radnego


Andrzeja BORTELA


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYKInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.