Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr II/7/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Bud??etowo -Finansowej Rady Miejskiej Leszna.

U C H W A ? A Nr II/7/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Bud??etowo -Finansowej Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 7
Numer sesji: 2
Rok: 2010
U C H W A Ł A Nr II/7/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo -Finansowej Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 Statutu Leszna stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1Ustala się 7 osobowy skład Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYKZałącznik nr 1 do Uchwały
Nr II/7/2010 RM Leszna z dnia 16 grudnia 2010 r.
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ RADY MIEJSKIEJ LESZNA1. Marcin BŁASZKOWSKI
2. Bernardyna KAŹMIERCZAK
3. Krystian MAĆKOWIAK
4. Barbara MROCZKOWSKA
5. Wojciech RAJEWSKI
6. Sławomir SZCZOT
7. Piotr WIĘCKOWIAK


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.