Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna.

U C H W A ? A Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 6
Numer sesji: 2
Rok: 2010
U C H W A Ł A Nr II/6/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 13 ust. 3 i 4 Statutu Leszna stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1


Ustala się 9 osobowy skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr II/6/2010 RM Leszna z dnia 16 grudnia 2010 r.
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ LESZNA1. Grażyna BANASIK
2. Marek GANOWICZ
3. Kazimierz JĘCZ
4. Bernardyna KAŹMIERCZAK
5. Stanisław MIKOŁAJCZYK
6. Sławomir MOCEK
7. Stefania RATAJCZAK
8. Marek WEIN
9. Piotr WIĘCKOWIAK

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.