Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Zenona KURTA

U C H W A ? A Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Zenona KURTA

Numer uchwa??y: 5
Numer sesji: 2
Rok: 2010U C H W A Ł A Nr II/5/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie
wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana
Zenona KURTA


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:§ 1


Stwierdza się wstąpienie w mandat radnego Pana Zenona KURTA w okręgu wyborczym nr 4 z listy Nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i nie utracił prawa wybieralności.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Zenona KURTA


Na I Inauguracyjnej Sesji w dniu 02 grudnia 2010 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr II/4/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Tomasza MALEPSZEGO.
Kolejno największą liczbę głosów – 118, w okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym 6 mandatów z listy Nr 15 KWW TOMASZA MALEPSZEGO LEWICA DLA LESZNA – w wyborach uzyskał Pan Zenon Aleksander KURT, który również nie utracił prawa wybieralności.
Powyższe zostało potwierdzone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Pana Czesława Jastrzębskiego pismem numer DLS – 772-9/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku.
Pan Zenon KURT został zawiadomiony zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o przysługującym mu mandacie i nie zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa przy obsadzie mandatu.Opracowało:

Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.