Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyga??ni?cia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna pana Tomasza MALEPSZEGO.

U C H W A ? A Nr I/4/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyga??ni?cia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna pana Tomasza MALEPSZEGO.

Numer uchwa??y: 4
Numer sesji: 1
Rok: 2010
U C H W A Ł A Nr I/4/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna pana Tomasza MALEPSZEGO.Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 b i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana

Tomasza MALEPSZEGO

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2010-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.