Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLVII/604/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z??o??onej przez Pana Piotra KOWALCZYKA pe??nomocnika Pani Brygidy Femlak prowadz?cej firm? CARBO

UCHWA?A NR XLVII/604/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z??o??onej przez Pana Piotra KOWALCZYKA pe??nomocnika Pani Brygidy Femlak prowadz?cej firm? CARBO

Numer uchwa??y: 604
Numer sesji: 47
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLVII/604/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Piotra KOWALCZYKA pełnomocnika Pani Brygidy Femlak prowadzącej firmę CARBO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze mianami) oraz art. 229 pkt 3 i art.237 § 1 i § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi firmy CARBO złożonej przez Pana Piotra KOWALCZYKA pełnomocnika Pani Brygidy Femlak prowadzącej firmę CARBO, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Skargę złożoną przez Pana Piotra KOWALCZYKA pełnomocnika Pani Brygidy Femlak prowadzącej firmę CARBO w dniu 04 października 2010 roku na Prezydenta Miasta Leszna na uporczywą i celową bezczynność w nieudzieleniu merytorycznych odpowiedzi uznać za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do uchwały XLVII/604/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Piotra KOWALCZYKA pełnomocnika Pani Brygidy Femlak prowadzącej firmę CARBO.


Skarga Pana Piotra Kowalczyka była rozpatrywana przez Komisję Praworządności i Porządku Publicznego rady Miejskiej Leszna na posiedzeniu w dniu 26.10 2010 r. Po zapoznaniu się z aktami postępowań administracyjnych prowadzonych na wniosek p. Brygidy Femlak oraz korespondencją pomiędzy Urzędem Miasta, a jej pełnomocnikiem i wyjaśnieniami pracowników Urzędu Miasta, prowadzącymi sprawy, Komisja jednogłośnie uznała skargę za nieuzasadnioną.
Wyjaśnienia dotyczące pytań zawartych w piśmie Pana Kowalczyka z dnia 17 maja 2010 r. dotyczących postępowania w sprawie wydania Pani Brygidzie Femlak zezwolenia na zbieranie odpadów została udzielona pismami z dnia 20 maja 2010 r. oraz 12 lipca 2010 r. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostały udzielone pismem z dnia 3 sierpnia 2010 r.
Ponadto pracownicy Urzędu Miasta podczas wielokrotnych rozmów bezpośrednich lub telefonicznych szczegółowo wyjaśniali zasady i warunki uzyskania żądanych przez Panią Brygidę Femlak decyzji, umożliwiając jednocześnie zapoznanie się z całością akt spraw prowadzonych na jej wniosek oraz przekazując kserokopie dokumentów.
W tym stanie rzeczy, mimo niezadowolenia skarżącego z treści udzielonych wyjaśnień i odpowiedzi, skargę należy uznać za nieuzasadnioną.Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku PublicznegoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zenon Kurt przew. KPiPP
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.