Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/599/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: okre??lenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taks??wk? w 2011 roku.

Uchwa??a Nr XLVII/599/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: okre??lenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taks??wk? w 2011 roku.

Numer uchwa??y: 599
Numer sesji: 47
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVII/599/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się na rok 2011 liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, na terenie Miasta Leszna, w ilości 5 szt. (słownie: pięć sztuk).

§ 2.

Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/599/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz 874 ze zmianami) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego taksówką wymaga uzyskania licencji. Licencji udziela się przedsiębiorcom spełniającym wymagania ustawowe.
Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy o transporcie drogowym propozycję limitu skierowano do zaopiniowania przez Stowarzyszenie Taksówkarzy Leszczyńskich, organizacje zrzeszające taksówkarzy i organizację zajmującą się ochroną praw konsumentów. Limit pozytywnie zaopiniował Miejski Rzecznik Konsumentów w Lesznie. Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Lesznie zaproponowało wydanie 5 nowych licencji, natomiast propozycja Stowarzyszenia Taksówkarzy Leszczyńskich to wstrzymanie wydawania nowych licencji w roku 2011.
Proponując limit nowych licencji na 2011 rok w wysokości 5 szt. wzięto pod uwagę opinie powyższych organizacji.

Opracował:
Wydział Spraw Obywatelskich

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.