Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/ 594/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2011

Uchwa??a Nr XLVII/ 594/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2011

Numer uchwa??y: 594
Numer sesji: 47
Rok: 2010Uchwała Nr XLVII/ 594/2010


Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:

§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/594/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Strategicznym celem jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
W programie przyjmuje się cztery priorytety:
- rozwiązywanie problemów alkoholowych,
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami.

Program został przyjęty na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 30.09.2010 roku.
Opracowało:
Biuro ds. Uzależnień

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bo??ena Moksiewicz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.