Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XVLII/592/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji rachunku dochod??w w??asnych

UCHWA?A NR XVLII/592/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji rachunku dochod??w w??asnych

Numer uchwa??y: 592
Numer sesji: 47
Rok: 2010
UCHWAŁA NR XVLII/592/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zmianami) oraz art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Z dniem 30 listopada 2010 roku traci moc Uchwała Nr V/35/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Domu Pomocy Społecznej w Lesznie o nazwie
„Posiłki dla bezdomnych”.

§ 2

Pozostałe środki finansowe na rachunku dochodów własnych , o którym mowa w § 1 przekazuje się na rachunek dochodów Urzędu Miasta Leszna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi DPS w Lesznie .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/592/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia04 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych


Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) i art. 93 ust. 1 tej ustawy „utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do 31 grudnia 2010 roku „ .


Opracował:
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
Jan Radoła
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jan Rado??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.