Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/588/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendi??w sportowych Miasta Leszna.

Uchwa??a Nr XLVII/588/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendi??w sportowych Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 588
Numer sesji: 47
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVII/588/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku


w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Leszna.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z dnia 15 lipca 2010 r.)
uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/588/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku


w sprawie: w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Leszna.W dniu 25 czerwca 2010 r. została przyjęta Ustawa o sporcie, na mocy której przepisy Ustawy o kulturze fizycznej oraz Ustawy o sporcie kwalifikowanym przestają obowiązywać. Ustawa o sporcie wchodzi w życie z dniem 16 października 2010 r. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w przepisach prawnych oraz określa zasady i tryb przyznawania
i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Leszna. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu Leszna.
Leszczyńskie kluby sportowe od szeregu lat uzyskują znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wyniki te świadczą o dużym zaangażowaniu i wysiłku zawodników oraz trenerów w podnoszeniu poziomu sportowego poszczególnych dyscyplin.
Opracował: Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.