Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwala Nr XLVII/583/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku zmienionej Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/525/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwala Nr XLVII/583/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku zmienionej Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/525/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 583
Numer sesji: 47
Rok: 2010Uchwala Nr XLVII/583/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009
z dnia 29 października 2009 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/525/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009 z dnia 29 października 2009 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/525/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku zmianie ulega §1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§1 Miasto Leszno udziela pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2010 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice”.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/583/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVI/414/2009
z dnia 29 października 2009 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/525/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Starosta Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna pismem nr ZDP 11/W127/10 z dnia 17 września 2010 r. z prośbą o przekazanie pomocy finansowej o której mowa w w/w Uchwałach na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice” zamiast wskazanego w tychże Uchwałach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P (wraz z ciągiem pieszo-rowerowym) granica powiatu – Boszkowo – Włoszakowice” w związku z rezygnacją Powiatu Leszczyńskiego z realizacji tego zadania . Podjęcie przez Radę Miejską Uchwały zmieniającej cel na jaki z budżetu Miasta udzielona zostanie pomoc ułatwi Powiatowi Leszczyńskiemu właściwe zadysponowanie zadeklarowanymi przez Miasto środkami.Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.