Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XLVII/582/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zaliczenia dr??g do kategorii dr??g gminnych na terenie miasta Leszna

UCHWA?A Nr XLVII/582/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zaliczenia dr??g do kategorii dr??g gminnych na terenie miasta Leszna

Numer uchwa??y: 582
Numer sesji: 47
Rok: 2010UCHWAŁA Nr XLVII/582/2010

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19. poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych w mieście Lesznie następujące ulice:

1. Architektów
2. Borowa
3. Chabrowa
4. Geodetów
5. Iglasta
6. Leszczynowa
7. Luksemburska
8. Maltańska
9. Meliorantów
10. Sadowa
11. Kazimiery i Juliana Szpunarów
12. Zimowa
13. Żurawinowa
14. Źródlana

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/582/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta LesznaPrezydent Miasta przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

W związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna w ostatnim czasie uchwał w sprawie nadania nazw nowym ulicom:

Architektów
Borowa
Chabrowa
Geodetów
Iglasta
Leszczynowa
Luksemburska
Maltańska
Meliorantów
Sadowa
Kazimiery i Juliana Szpunarów
Zimowa
Żurawinowa
Źródlana

zachodzi konieczność zaliczenia w/w ulic do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.
Biorąc pod uwagę to, iż w/w ulice są drogami o znaczeniu lokalnym stanowiącymi uzupełniającą sieć tych dróg służącą miejscowym potrzebom oraz fakt, że nieruchomości wchodzące w skład tych ulic są własnością Miasta Leszna, zaliczyć należy je do kategorii dróg gminnych.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.