Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XLVII/581/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy

U C H W A ? A Nr XLVII/581/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy

Numer uchwa??y: 581
Numer sesji: 47
Rok: 2010


U C H W A Ł A Nr XLVII/581/ 2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie: nadania nazwy ulicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie w rejonie ulicy Wilkowickiej nadaje się nazwę:

Zimowa

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/581/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy.


W związku z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego na terenach przyległych do ulicy Wilkowickiej zaistniała potrzeba określenia nazwy ulicy w nawiązaniu do nazw istniejących na przedmiotowym obszarze.


Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.