Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLVII/ 573/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XLIV/532/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskielub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR XLVII/ 573/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XLIV/532/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskielub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 573
Numer sesji: 47
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XLVII/ 573/ 2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 04 listopada 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/532/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XLIV/532/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 skreśla się ustęp 2,
2. ustępy od 3 do 7 w § 1 otrzymują odpowiednie oznaczenie od 2 do 6.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XLVII/573/2010
z dnia 04 listopada 2010 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/532/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .


W Uchwale Nr XLIV/532/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w § 1 dokonano wykreślenia punktu 2, który określał udzielenie dofinansowania na remont kamienicy przy ul. Leszczyńskich 17 w Lesznie.
Właścicielki kamienicy, panie: Barbara Kierczuk i Małgorzata Poniatowska, złożyły w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna pisemne oświadczenia, z których wynika, że rezygnują z przyznanych uchwałą środków finansowych w postaci dotacji z powodu niemożliwości wykonania zadania w 2010 r.Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.