Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: --
Termin sk??adania ofert: --

Leszno, dnia 02 listopada 2010 roku
 
KO 341/01/2010
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna”.
 
1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –      „EUROTAB” Sp. z o.o.
ul. Mostowa 27
 61 – 854 Poznań
 Cena ofertowa: 175.253,00 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ. Zamawiający wymagał podania na formularzu ofertowym ceny jednostkowej za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej, natomiast Wykonawca podał wartość wyliczoną dla całego zakresu zamówienia. Nadmienić należy, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wskazał orientacyjny limit tablic rejestracyjnych w ilości 13 000 szt., który w nie zobowiązuje Zamawiającego do wykorzystania ww. ilości tablic w pełnym zakresie.
 
Oferta Nr 2 –        „PROTAB” Kowalczuk i Wspólnicy Sp. j.
ul. Marii Konopnickiej 11B
05 – 230 Kobyłka
                               Cena ofertowa: 120.140,00 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ. Zamawiający wymagał podania na formularzu ofertowym ceny jednostkowej za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej, natomiast Wykonawca podał wartość wyliczoną dla całego zakresu zamówienia. Nadmienić należy, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wskazał orientacyjny limit tablic rejestracyjnych w ilości 13 000 szt., który w nie zobowiązuje Zamawiającego do wykorzystania ww. ilości tablic w pełnym zakresie.
 
Oferta Nr 3 –        „TABLA” Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 7B
20 – 447 Lublin
                              Cena ofertowa: 180.865,00 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ. Zamawiający wymagał podania na formularzu ofertowym ceny jednostkowej za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej, natomiast Wykonawca podał wartość wyliczoną dla całego zakresu zamówienia. Nadmienić należy, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wskazał orientacyjny limit tablic rejestracyjnych w ilości 13 000 szt., który w nie zobowiązuje Zamawiającego do wykorzystania ww. ilości tablic w pełnym zakresie.
 
Oferta Nr 4 –         Produkcja Handel Usługi „TABLITEK” Maria Pilaczyńska
ul. Lotosowa 31
   60 – 175 Poznań
                               Cena ofertowa: 13,05 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 5 –        Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KAMA” Sp. z o.o. 
 ul. Malczewskiego 2a
 65 – 140 Zielona Góra
                             Cena ofertowa: 9,46 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w/w Wykonawca został wykluczony z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym jego oferta zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych została odrzucona. Powodem wykluczenia było niedostarczenie na pisemne wezwanie z dnia 21.10.2010r, wymaganego dokumentu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz nie złożenie wymaganych wyjaśnień.
 
 
W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: Produkcja Handel Usługi „TABLITEK” Maria Pilaczyńska ul. Lotosowa 31 60 – 175 Poznań, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała cenę niższą za jedną tablicę rejestracyjną od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i uzyskała najwyższą ilość punktów. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.