Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » ZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Budow? magazynu sprz?tu terenowego w Lesznie, przy ul. G??rowskiej 49?

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Budow? magazynu sprz?tu terenowego w Lesznie, przy ul. G??rowskiej 49?

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę magazynu sprzętu terenowego w Lesznie, przy ul. Górowskiej 49

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje,
że w/w postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 

                                                  UZASADNIENIE

W wyniku badania ofert Zamawiający odrzucił jedną ofertę, a tym samym wykluczył Oferenta z postępowania w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2.
Z uwagi na to, że cena następnej najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnioneInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2010-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.