Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Informacja w sprawie rozpocz?cia konsultacji ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2011?

Informacja w sprawie rozpocz?cia konsultacji ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2011?


W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawiania swoich propozycji odnośnie przygotowywanego przez Miasto Leszno „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna   z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011” .
Propozycje zmian do powyższego Programu prosimy przesyłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie lub na skrzynkę pocztową e-mail: mopr@leszno.pl do dnia 18.10.2010r.
 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2010-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.