Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A NR XLVI/559/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania po??miertnie Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Andrzejowi LEWANDOWSKIEMU

U C H W A ? A NR XLVI/559/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania po??miertnie Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Andrzejowi LEWANDOWSKIEMU

Numer uchwa??y: 559
Numer sesji: 46
Rok: 2010

U C H W A Ł A NR XLVI/559/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nadania pośmiertnie Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Andrzejowi LEWANDOWSKIEMU


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 2 i 55 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


pośmiertnie Panu Andrzejowi LEWANDOWSKIEMU

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

UZASADNIENIE DO :
UCHWAŁY NR XLVI/559/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 30 września 2010 roku
w sprawie nadania pośmiertnie Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Andrzejowi Lewandowskiemu.

ANDRZEJ LEWANDOWSKI - urodził się 16.09.1947 r w Stargardzie Szczecińskim jednak większą część życia związał z Lesznem. W latach 1961-1965 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie gdzie egzamin maturalny złożył z wynikiem celującym. Następnie studiował na Politechnice Poznańskiej, a w 1972 r uzyskał dyplom mgr inż.-mechanika. W latach 1972 – 1975 pracował w Zespole Szkół Technicznych w Lesznie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Przez 15 lat pracował na stanowiskach kierowniczych jako konstruktor w przedsiębiorstwie pod skróconą nazwą „Metalplast” w Lesznie.
W dniu 29.06.1990 roku został powołany na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Leszna które pełnił do 1994 r. Odpowiadał za sprawy edukacji, kultury, sportu, turystyki, promocji i rozwoju miasta, zdrowia i spraw społecznych, a następnie przez kolejne cztery lata będąc członkiem Zarządu Miasta kierował sfera socjalna, ze szczególnym uwzględnieniem działań poświęconych pomocy rodzinie. W tej ostatniej dziedzinie, wymagającej delikatności, wrażliwości i życzliwości dla każdego potrzebującego pomocy, dawał nieustanny przykład jak można łączyć solenne wykonywanie obowiązków, pracowitość, uczciwość z zaspokajaniem oczekiwań społeczności lokalnej. Trudna to sztuka, ale w Jego wykonaniu może i powinna być wzorcem dla każdego kto zamierza samorealizować się w lokalnym samorządzie.
Andrzej Lewandowski od zarania tworzącego się Samorządu, przez ponad 8 lat uczestniczył bardzo aktywnie w jego kształtowaniu na forum miasta Leszna będąc radnym z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Przewodniczył radzie programowej „Wiadomości Miasta Leszna” – wkładki gazety ABC. Jego pasją, poza ukochanym sportem intensywnie uprawianym na co dzień, była fotografia, której efekty do dziś są wykorzystywane wtedy gdy sięgnąć trzeba wstecz do uchwyconego na gorąco życia miasta.
W czasie nauki w szkole średniej i okresie studiowania był czynnym zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej Międzyszkolnego Związku Szkolnego w Lesznie. Wybijający się lekkoatleci z Międzyszkolnego związku Sportowego w Lesznie w tym Andrzej Lewandowski zostali przejęci przez I-ligowy klub Orkan w Poznaniu.
W okresie pracy zawodowej był propagatorem i organizatorem sportu rekreacyjnego.
Aktywnie uczestniczył w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych . Cieszył się powszechnym szacunkiem. Do każdego stawianego przed nim zadania podchodził z pasją i zaangażowaniem. Swoją postawą wciąż dawał dowody wielkiego przywiązania i troski o Leszno, jego rozwój i propagowanie dziedzictwa kulturowego.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanis??aw Miko??ajczyk
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.