Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLVI/558/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Muzeum Okr?gowemu w Lesznie

UCHWA?A NR XLVI/558/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Muzeum Okr?gowemu w Lesznie

Numer uchwa??y: 558
Numer sesji: 46
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLVI/558/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Muzeum Okręgowemu w Lesznie


Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591ze zm.) oraz § 54 ust.2 i § 55 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 zmiany: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 136, poz.2678, Nr 140, poz. 2812 z 2002 roku, Nr 129, poz.3551 z 2003 r. Nr 151, poz.2849, z 2007 roku, Nr 122, poz. 2845 z 2009 r. Nr 96, poz. 1460) uchwala, co następuje :§ 1


Muzeum Okręgowemu w Lesznie
nadaje się :

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLVI/558/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 30 września 2010 roku
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Leszna Muzeum Okręgowemu w Lesznie

Początki Muzeum sięgają 1949 r., kiedy to Zarząd Miejski Leszna utworzył muzeum kultury miejskiej Leszna XVII i XVIII r. W grudniu 1949 r. placówka została wpisana do rejestru muzeów państwowych i z dniem 1 stycznia 1950 r. rozpoczęła działalność. Siedzibą Muzeum był wówczas ratusz miejski.
W 1958 r. Muzeum straciło siedzibę w ratuszu i przez kilka lat eksponaty przechowywano w pałacu w Rogalinie, który pełnił funkcję magazynu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
W 1963 r. po przejęciu przez Muzeum budynku byłej pastorówki, przy placu J. Metziga 17 otwarto stałą ekspozycję. Zbiory szybko się powiększały i wkrótce Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekazało na potrzeby Muzeum sąsiednią kamienicę, w której po remoncie urządzono kolejne sale ekspozycyjne.
W 1975 r. placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego, obejmując swym zasięgiem teren ówczesnego województwa leszczyńskiego i sprawując merytoryczną opiekę nad działającymi na jego obszarze pięcioma muzeami regionalnymi w Gostyniu, Kobylinie, Kościanie, Rawiczu i Wschowie i 20 izbami regionalnymi, działającymi głównie w szkołach.
W 1993 r. po remoncie dawnego budynku przedpogrzebowego na nieistniejącym cmentarzu żydowskim zorganizowano Dział Judaistyczny, przejęto także, i gruntownie wyremontowano i oddano do użytku w 2004 r. budynek dawnej synagogi, gdzie mieszczą się obecnie magazyny i Galeria Sztuki , w tym także przeniesione z budynku domu przedpogrzebowego zbiory judaistyczne.
W 1999 r. podczas reformy administracyjnej kraju Muzeum Okręgowe w Lesznie stało się instytucja podległą Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego.
W zbiorach instytucji gromadzone są eksponaty dokumentujące zarówno historię Leszna i jego najbliższych okolic, jak również dzieła sztuki o znaczeniu europejskim. Na szczególną uwagę zasługują :
- Galeria malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej licząca ok. 60 prac najwybitniejszych polskich artystów z przełomu XIX i XX wieku;
- Galeria portretu prezentująca pochodzące z XVII, XVIII i XIX w. portrety dworskie, szlacheckie, mieszczańskie i ziemiańskie;
- Galeria portretu trumiennego;
- kolekcja 81 portretów królów leszczyńskiego Bractwa Kurkowego z lat 1715 – 1936;
- ekspozycja etnograficzna prezentująca dorobek kultury materialnej wsi południowo – zachodniej Wielkopolski;
- ekspozycja poświęcona kulturze Żydów w Wielkopolsce;
-ekspozycja poświęcona historii Leszna.
W Muzeum działa pracownia konserwacji , wykonująca również prace zlecone przez inne placówki muzealne oraz osoby prywatne.

Oprócz ekspozycji stałych Muzeum Okręgowe organizuje kilka razy w roku wystawy czasowe poświęcone historii miasta i regionu. W ostatnich latach zrealizowano m.in. wystawy :
-„Günter – Lange. Wielkopolskie oficyny wydawnicze” (2006)
- „Rzeźbiarze ziemi leszczyńskiej” (2006/2007)
- „W składzie i kolonialne. Handel w Lesznie w okresie międzywojennym” (2007)
-„Leszczyńskie Bractwo Kurkowe” (2007)
- „70 lat Klubu Sportowego Unia Leszno” (2008)
- „Powstanie Wielkopolskie” (2008/2009)
-Jan Amos Komeński a Polska” (2009)
- „Rok 1939 w południowo-zachodniej Wielkopolsce” (2009)
- „Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920 – działania 55 i 60 Pułku Piechoty oraz 17 Pułku Ułanów” (2010)
Na portalu internetowym Muzeum udostępnia swoje zbiory w formie cyfrowej.
Z przygotowywanych przez pracowników Muzeum lekcji muzealnych korzystają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci z leszczyńskich przedszkoli. W muzeum mają możliwość poznać historię miasta na podstawie autentycznych dokumentów i zbiorów. Ciekawą inicjatywą jest prowadzenie wakacyjnych zajęć pod nazwą „Lato w Muzeum”.
Muzeum Okręgowe jest również organizatorem wielu konkursów dla dzieci i młodzieży popularyzujących miasto i region.


Opracował : Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.