Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A NR XLVI/557/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Janowi SO?TYSIAKOWI

U C H W A ? A NR XLVI/557/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Janowi SO?TYSIAKOWI

Numer uchwa??y: 557
Numer sesji: 46
Rok: 2010
U C H W A Ł A NR XLVI/557/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu
Janowi SOŁTYSIAKOWI


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § 53 pkt 2, 54,55 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


Panu Janowi SOŁTYSIAKOWI

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKUZASADNIENIE DO:
UCHWAŁY NR XLVI/557/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Janowi SOŁTYSIAKOWI

Pan Jan Sołtysiak urodził się 23.06.1951r. w Ostrowie Wielkopolskim. W 1970 roku został absolwentem technikum Ekonomicznego. Konsekwentnie zgłębiał naukę w Wyżej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomika Handlu. W latach 1972-1974 pełnił funkcje V-ce Przewodniczącego Rady Uczelnianej. Był delegatem na Zjazd Zjednoczonego Ruchu Studenckiego. W tym samym czasie w latach 1971-1974 był szefem Studenckiej Agencji Fotograficznej. Pod Jego kierownictwem w WSE brała udział w wielu prestiżowych wystawach fotograficznych na skalę międzynarodową, zdobywając wiele znaczących nagród. W 1974 roku ukończył studia uzyskując tytuł magistra ekonomi.
Uzyskanie tego tytułu otworzyło drogę naukową na wiele lat życia. Lata 1974-1993 upłynęły pod znakiem dużego zaangażowania w prowadzeniu badań naukowych w zakresie funkcjonowania gospodarki narodowej a także poziomu życia rodzin wielodzietnych i mniej zamożnych. W tym czasie powstawały zbiorowe prace naukowe z udziałem profesora dr hab. Wacława Wilczyńskiego i profesora dr hab. Janusza Piasnego. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej był trzykrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. W 1982 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jako człowiek poszukujący wciąż nowych wyzwań, skorzystał z nowych możliwości po transformacji ustrojowej i został prekursorem w powstaniu pierwszej uczelni niepaństwowej w Lesznie. W 1993 roku Miasto Leszno pozyskuje dla absolwentów szkół średnich Wyższą Szkołę Marketingu i Zarządzania. Przez wszystkie lata swojej działalności uczelnia w rankingach, zalicza się do czołowych – pod względem jakości kształcenia uczelni w Polsce. Ponadto Leszno gości wielu znamienitych uczestników ogólnopolskich konferencji naukowych i tak:
• 1999 - konferencja na temat: „Ekonomiczno-organizacyjne problemy restrukturyzacji służby zdrowia”,
• 1999 - konferencja na temat: „Transformacja problemy do rozwiązania”,
• 2000 - konferencja na temat: „Integracja Polski z Unią Europejską”,
• 2000 - konferencja na temat :„Społeczno-gospodarcze problemu regionu leszczyńskiego”,
• 2005 - konferencja na temat: „Regionu w procesie integracji europejskiej”.

W trakcie swojej działalności uczelnia wprowadza wiele nowych kierunków nauczania. W 1997 zostaje powołany do życia Jeździecki Klub Sportowy przy WSZiM w Lesznie. Przy obiektach uczelni powstaje największa hala jeździecka w Polsce przeznaczona na uprawianie skoków przez przeszkody. W bardzo krótkim czasie dzięki tej inicjatywie Leszno staje się znaczącym ośrodkiem hippicznym w skali kraju i coraz większym stopniu Europy. Na początku swej drogi JKS Przybyszewo było organizatorem wielu regionalnych zawodów konnych, a dziś na swoim koncie ma za sobą organizacje najbardziej prestiżowych zawodów na poziomie międzynarodowym i światowym. Leszno w ten sposób miało zaszczyt gościć zawodników do „Eliminacji Pucharu Świata”, a także CSI**/CSI***. Z klubu JKS Przybyszewo
wyszło wielu dobrych zawodników, którzy zostali powołani do kadry narodowej.
Organizacja imprez sportowych na tym poziomie promuje nasze miasto w najlepszy możliwy sposób. Przy WSZiM w Lesznie powstał Wydział Zarządzania w Hotelarstwie i Rekreacji Konnej.
Pan Jan Sołtysiak jest również jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia „Gospodarni dla Leszna”. W latach 1998 - 2008 pod Jego kierownictwem działalność była prężna i widoczna dla miasta, czego dowodem są zasiadający w Radzie Miasta członkowie Stowarzyszenia.
Za działalność społeczną i gospodarczą został dwukrotnie odznaczony za zasługi dla województwa leszczyńskiego i wielkopolskiego.

Klub Radnych „Gospodarni dla Leszna”Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Danuta Balcerzak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.