Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A NR XLVI/556/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu J??zefowi M?OCKOWI

U C H W A ? A NR XLVI/556/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu J??zefowi M?OCKOWI

Numer uchwa??y: 556
Numer sesji: 46
Rok: 2010


U C H W A Ł A NR XLVI/556/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Józefowi MŁOCKOWI


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § 53 pkt 2 i 54 i 55 Statutu Leszna (Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


Panu Józefowi MŁOCKOWI

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKUZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVI/556/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie nadania Odznaczenia "Zasłużony dla Miasta Leszna" Panu Józefowi MŁOCKOWIPan Józef Młocek urodził się 10 lutego 1927 roku w Kaliszu.
Całe jego życie związane jest z lotnictwem. Pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu jako mechanik i zastępca kierownika Działu Silnikowego.
Służbę wojskową odbył w OSL w Dęblinie i Eskadrze w Radomiu w latach 1948 – 50.
W latach 1953-56 jako instruktor szybowcowy i samolotowy a następnie jako szef wyszkolenia pracował w Aeroklubie Ostrowskim.
Pan Młocek w 1956 roku został szefem wyszkolenia Aeroklubu Leszczyńskiego i Wyczynowej Szkoły Szybowcowej i funkcje te pełnił do roku 1969.
W latach 1969 -1987 (do emerytury) był kierownikiem Zespołu Lotnictwa Sanitarnego w Poznaniu.
Pan Józef Młocek zorganizował Aeroklub Leszczyński i był wychowawcą i nauczycielem wielkiej liczby szybowników i pilotów.
Pan Młocek był również współzałożycielem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie w roku 1970.
Za całokształt ofiarnej pracy w lotnictwie sanitarnym został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień sportowych i resortowych w tym tytuł Mistrza Sportu w Szybownictwie uzyskany w 1965 roku.
Do dziś jest dobrym duchem lotnictwa w Strzyżewicach. Nadal kształci jako pasjonat lotnictwa młodych szybowników i lotników.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Olejniczak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.