Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A NR XLVI/555/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania po??miertnie Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Zdzis??awowi ADAMCZAKOWI

U C H W A ? A NR XLVI/555/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie nadania po??miertnie Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Zdzis??awowi ADAMCZAKOWI

Numer uchwa??y: 555
Numer sesji: 46
Rok: 2010


U C H W A Ł A NR XLVI/555/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie nadania pośmiertnie Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Zdzisławowi ADAMCZAKOWI


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 2 i 55 Statutu Leszna stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


pośmiertnie Panu Zdzisławowi ADAMCZAKOWI

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
UZASADNIENIE DO :
UCHWAŁY NR XLVI/555/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 30 września 2010 roku
w sprawie nadania pośmiertnie Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Zdzisławowi Adamczakowi

ZDZISŁAW ADAMCZAK - urodził się i większą część życia związał z Lesznem. Pedagog, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował kolejno jako nauczyciel, dyrektor szkoły, wizytator-metodyk leszczyńskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania. Przez 15 lat sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie. W 1998 roku został powołany na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Leszna , które pełnił do czasu swojej niespodziewanej śmierci. Odpowiadał za sprawy edukacji, kultury, sportu, turystyki, promocji i rozwoju miasta, zdrowia i sprawy społeczne.
Zdzisław Adamczak pełnił szereg funkcji społecznych. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1987-1990). Kierował Radą Programowo-Naukową kwartalnika regionalnego „Przyjaciel Ludu”, przewodniczył radzie programowej „Wiadomości Miasta Leszna” – wkładki miejskiej w Dzienniku ABC.
Przewodniczył Organizacji Turystycznej Leszno-Region.
Był wiceprzewodniczącym fundacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie , członkiem Rady Programowej Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie oraz Rady Muzealnej działającej przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.
Stał na czele komitetu redakcyjnego „Słownika Biograficznego Leszna” oraz współredagował „Księgę Pamiątkową I LO w Lesznie”. Był autorem licznych artykułów o regionie w „Merkuriuszu Leszczyńskim” i „Kronice Wielkopolskiej”.
Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tęcza” Leszno i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Aktywnie uczestniczył w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych . Cieszył się powszechnym szacunkiem. Do każdego stawianego przed nim zadania podchodził z pasją i zaangażowaniem. Swoją postawą wciąż dawał dowody wielkiego przywiązania i troski o Leszno, jego rozwój i propagowanie dziedzictwa kulturowego.Opracował : Wydział Kultury i Kultury Fizycznej


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.