Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XLV/546/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia bezp??atnych, tymczasowych miejsc postojowych ?? buforowych w rejonie ?wiczni Miejskiej.

UCHWA?A Nr XLV/546/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia bezp??atnych, tymczasowych miejsc postojowych ?? buforowych w rejonie ?wiczni Miejskiej.

Numer uchwa??y: 546
Numer sesji: 45
Rok: 2010
UCHWAŁA Nr XLV/546/2010
Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie utworzenia bezpłatnych, tymczasowych miejsc postojowych – buforowych w rejonie Ćwiczni Miejskiej.


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:


§1.

1. Rada Miejska Leszna opowiada się za utworzeniem bezpłatnych, tymczasowych
miejsc postojowych - buforowych przy Ćwiczeni Miejskiej w rejonie ulic: Grota
Roweckiego – Norwida – Tama Kolejowa.

2. Zobowiązuje Prezydenta Miasta Leszna do przygotowania koncepcji utworzenia
bezpłatnych, tymczasowych miejsc postojowych - buforowych u w ciągu 60 dni.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XLV/546/2010
Rady Miasta Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie utworzenia bezpłatnych, tymczasowych miejsca postojowych – buforowych w rejonie Ćwiczni Miejskiej.


Od kilkunastu lat ilość samochodów osobowych i ciężarowych rejestrowana w Lesznie i w okolicznych gminach wzrasta w szybkim tempie. Ruch samochodowy w szeroko pojętym śródmieściu Leszna jest coraz większy. Wraz ze wzrostem liczby samochodów nie rośnie w odpowiedni tempie ilość miejsc parkingowych. Sytuację tą zauważyła Rada Miejska Leszna przyjmując uchwałę zobowiązującą Prezydenta Miasta Leszna do przygotowania koncepcji stworzenia bezpłatnych parkingów. Taka koncepcja została przygotowana. W ślad za nią nie ma jednak dokumentu wykonawczego. Problem jednak nadal istnieje.
Proponowane w uchwale utworzenie bezpłatnych, tymczasowych miejsc postojowych – buforowych w rejonie Ćwiczeni Miejskiej dla pojazdów osobowych może być alternatywą dla parkowania w ścisłym centrum szczególnie dla kierowców spoza Leszna oraz tych, którzy zamierzają parkować dłużej. W widoczny sposób może to odciążyć parkingi w strefie płatnego parkowania w centrum miasta. Miejsca postojowe, w części mogą być wykonane z materiałów rozbiórkowych, obniżając w ten sposób koszty ich utworzenia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.