Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Dostaw? leku ?? szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) TYP 6,11,16,18?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Dostaw? leku ?? szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) TYP 6,11,16,18?.


Leszno, dnia 08 września 2010r
SO 341/01/2010                                           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę leku – szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) TYP 6,11,16,18”.
 
1.        Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – PROFARM PS Sp. z o.o.
                        ul. Słoneczna 96
                        05 – 500 Stara Iwiczna
                        Cena ofertowa: 399,11 zł brutto (za jedną dawkę szczepionki)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – PGF URTICA Sp. z o.o.
                         ul. Krzemieniecka 120
                         54 – 613 Wrocław
                         Cena ofertowa: 260,00 zł brutto (za jedną dawkę szczepionki)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.        Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
 
Oferta z najniższą ceną
----------------------------          x 100
Oferta z ceną badaną
 
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
 
Oferta Nr 1
260,00
399,11             x 100 = 65,14 pkt
 
3.        W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54 – 613 Wrocław, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów. Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.